JScript eksempelkode: Executing Workflow using JScript

Executing Workflow using JScript

function executeWorkflow() {
  // GUID of record that workflow is to run on.
  var entityId = "71140F40-45BC-E111-9C83-000C2925C123";
  // Get workflow GUID based on workflow name.
  var workflowProcessId = getWorkflowGuid("DemoWorkflow");

  var xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
       " <soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" " +
       "  xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" " +
       "  xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
          Xrm.Page.context.getAuthenticationHeader() +
       "  <soap:Body>" +
       "   <Execute xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
       "    <Request xsi:type=\"ExecuteWorkflowRequest\">" +
       "     <EntityId>" + entityId + "</EntityId>" +
       "     <WorkflowId>" + workflowProcessId + "</WorkflowId>" +
       "    </Request>" +
       "   </Execute>" +
       "  </soap:Body>" +
       " </soap:Envelope>";

  var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
  xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
  xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
  xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
  xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
  xmlHttpRequest.send(xml);
}

 

function getWorkflowGuid(workflowName) {
  var odataSelect = Xrm.Page.context.getServerUrl() + '/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/WorkflowSet?$select=WorkflowId&$filter=StateCode/Value eq 1 and ParentWorkflowId/Id eq null and Name eq \'' + workflowName + '\'';

  var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
  xmlHttp.open("GET", odataSelect, false);
  xmlHttp.send();

  if (xmlHttp.status == 200) {
    var result = xmlHttp.responseText;

    var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
    xmlDoc.async = false;
    xmlDoc.loadXML(result);

    return xmlDoc.getElementsByTagName("d:WorkflowId")[0].childNodes[0].nodeValue;
  }
}

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.