Komplet fjernelse af MS Dynamics CRM til Outlook

Dette er en beskrivelse af hvordan man laver en komplet fjernelse af Microsoft Dynamics CRM 4.0 til Outlook som er installeret med offline-adgang, med det formål at kunne gennemføre en ny installation, uden først at skulle geninstallere operativsystemet.

Forudsætninger

Beskrivelsen tager udgangspunkt i følgende systemer/teknologier:

 • Operativsystem (klient): Windows XP SP3
 • Operativsystem (server): Windows Server 2003 R2
 • Software (klient):  Outlook 2007, MS CRM 4.0 til Outlook med Opdateringspakke (Rollup)  13 og med Offline-adgang installeret (SQL Server Express med SP3)
 • Software (server):  MS CRM 4.0 med Opdateringspakke (Rollup)  13

Beskrivelsen kan også anvendes med andre kombinationer af operativsystemer, såsom Windows Vista og Windows 7, dog er brugerprofiler placeret forskelligt i filsystemet, hvilket også fremgår af beskrivelsen.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i Engelsk sprog i såvel MS CRM som i Outlook.

Det skal bemærkes, at beskrivelsen tager udgangspunkt i MS CRM/Outlook, som benytter Opdateringspakke (Rollup)  13, hvilket også betyder at Opdateringspakke (Rollup)  7 også er implementeret.

 

Overordnede trin

Der er følgende overordnede trin i fjernelsen af MS CRM 4.0 til Outlook:

 1. Undersøge om Offline adgang er installeret
 2. Afinstallation af programmer
 3. Sletning af mapper

 

Undersøge om Offline adgang er installeret

For at undersøge om Microsoft Dynamics CRM 4.0 er installeret med Offline-adgang. I Outlook klikkes på CRM, Help, About Microsoft Dynamics CRM.


Som det ses er MS CRM til Outlook installeret med Offline-adgang

 

Afinstallation af programmer

Efterfølgende skal såvel MS CRM til Outlook som SQL Server Express afinstalleres fra klienten.

Advarsel: Vær opmærksom på om der er andre applikationer installeret på klienten. Hvis dette er tilfældet kan det medføre datatab, at afinstallere SQL Server Express.

 1. I Windows klikkes på knappen Start, Settings, Control Panel.
   
 2. Dobbeltklik på Add or Remove Programs.
   
 3. Afinstaller følgende programmer
  1. Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook
  2. Microsoft SQL Server 2005
  3. Microsoft SQL Server Native Client
  4. Microsoft SQL Server Setup Support Files
  5. Microsoft SQL Server VSS Writer
    

   Hvis der eksisterer flere databaser på klientens SQL Server, skal man, ved afinstallation, af Microsoft SQL Server 2005 afinstallere CRM: Database Engine.
    

 

Sletning af mapper

Efterfølgende skal de mapper slettes, som MS CRM og SQL Server Express har benyttet.

 1. Slet følgende mapper i %PROGRAMFILES%, normalt C:\Program Files:
   

   
 2. Slet følgende mappe i %APPDATA%\Microsoft,
  I Windows XP normalt C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Microsoft:
  I Windows Vista/7 normalt C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data\Microsoft:
   

   
   
 3. Genstart klienten, som derefter er klar til installation af MS CRM.

 

Bemærkninger

På klienten vil der stadig være en række registreringer, vedrørende MS CRM, men disse har ingen indflydelse på en reinstallation.

SQL Serveren, i databasen <Organisation>_MSCRM er der en række tabeller, som håndterer synkroniseringen af klienter. Disse tabeller er ikke blevet fjernet i forbindelse med afinstallation af MS CRM.

I forbindelse med reinstallation af MS CRM vil der blive oprettet nye tabeller, som håndterer synkroniseringen mellem MS CRM Server/SQL Server og klienten. Der vil således være en række overflødige tabeller, som dog ikke påvirker reinstallationen, men bruger unødig plads på SQL Serveren. Læs evt. om denne problemstilling i følgende indlæg: Synkronisering med Outlook...hvordan virker det?

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.