Liste med JScript eksempelkode til MS CRM 2011

Form Scripting Quick Reference

Form Scripting Quick Reference...
 

Generel kode
Emne Beskrivelse
Namespace Anvendelse af Namespaces samt Functions i forbindelse med Namespaces.
Switch Anvendelse af Switch.
Loops (Løkker) For, While, Do...While løkker
OK/Cancel Dialogbox Dialogboks med knapperne OK og Cancel (OK/Annuller).
Get event source Finde hvilken kilde der har aktiveret en hændelse (event).
Get Server URL, and Organization info Find Organisations info og serverens URL, i forhold til om det er Onpremise og Online.
Get User Info Find informationer om den aktuelle bruger og dennes Sikkerhedsroller.

 

Felter og Lister
Emne Beskrivelse
Get/Set value from field Hente/sætte værdi fra felt.
Date/Time field Hente Dag, Måned og År fra et datofelt (date field). Sætte datoer og klokkeslæt
Enable/Disable field Låse/frigøre felter.
Hide/Show field Vise/skjule felter.
Get/Set value on Lookup field Hente/sætte værdien af et Lookup-felt.
Get/Set value from Optionset Hente/sætte værdi (værdi og tekst) fra et Grupperet felt (OptionSet).
Set requirement level Angive om felter er Tvunget, Anbefalet eller Valgfrie.
Force save of value in field Styre hvorledes et felt skal indikere om feltets værdi bliver gemt.
Detect Dirty Fields Detekter hvilke felter, på en formular, der er ændret (dirty).
Popup Window for Tooltip Få vist et Værktøjstip (Tooltip) i forbindelse med felter.
Color on fields and labels Indstille farver på etiketter og felter.

 

Formularer, Sektioner, Faner, Underformularer og Poster
Emne Beskrivelse
Form Types Angive og håndtere forskellige formulartyper og tilstande.
Entity Name Hent navnet på den aktuelle entitet.
Save Mode Angiver hvilken tilstand en gemmeaktion er i.
Hide/Show Section Vis/Skjul sektioner (Sections).
Hide/Show Tab - Expand/Collapse Tab Vis/Skjul faner (Tabs) samt lukke og åbne faner (Tabs).
Get record GUID Hent GUID på en post, med og uden {}.
Save, Close and Reload Form Gemme, lukke og genindlæs formular.
Hide Navigation items Skjule elementer i den venstre menu.
Popup Window Samples Popup-vindue og nogle eksempler på åbning og oprettelse af poster. 
Reload/Refresh Subgrid Automatisk load (refresh) af underformularer (Subgrid).
Size a Form Placer og ændre størrelse på en formular.
Hide Form Assistant Skjule Formularassistenten, som findes standard på Sager (Case), Produkt (Product) og Serviceaktivitet Service Activity) i MS CRM 2011.

 

Særlig kode
Emne Beskrivelse
Xrm.Internal Eksempler på brug af Xrm.Internal
Toggle function (Checkboxes) Funktion til at vise skjule elementer når et afkrydsningsfelt afkrydses.
Set default filter om view Indstille standardfilter på visninger, f.eks. Account og Contact.
Set Default Customer Lookup to Contact Indstil hvilken entitet og visning, der standard skal vises i søgebokse.
Dependant Optionset Håndtere afhængighed mellem 2 lister (Optionset).
Multiselect list Liste med afkrydsningsfelter hvor man kan afkrydse flere afkrydsningsfelter.
Replace Filtered Lookup
on Add Existing button
Dynamisk kode som erstatter standard lookup-filteret, som benyttes når man klikker på knappen Tilføj eksisterende... ved relationer mellem entiteter.
Executing Workflow using JScript Køre en Arbejdsproces (Workflow) ved brug af JScript.
Control Closed Opportunity Dialogbox Validere informationer når en Salgsmulighed (Opportunity) lukkes. Informationerne kommer fra den dialogboks, som benyttes ifm.lukning af Salgsmuligheden.
Custom Button Oprette en brugerdefineret knap på en formular.
Create new e-mail on double click Opret en ny e-mail ved dobbeltklik på et felt med en e-mail-adresse.
Notification Message Viser en meddelelse øverst på en formular...i meddelelsesområdet. Kan anvendes som en form for popup til brugeren.

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.