Timeouts og begrænsninger i MS CRM 2011

MS CRM 2011 er, som standard, indstillet med en række begrænsninger. De fleste af dem for at forbedre ydelsen og nogle på grund af risiko for at kompromittere systemet.

Man kan ændre de fleste af begrænsningerne kan man ændre, enten i registreringsdatabasen, på SQL Serveren eller i web.config-filen. Dette gælder selvsagt ikke for MS CRM 2011 Online, hvor man jo ikke har direkte adgang til server, registreringsdatabase mv.

Timeouts

Timeout Beskrivelse Standardværdi  
SQL forespørgsler
 
OLEDBTimeout
Værdien angiver hvor lang tid SQL Serveren har til at gennemføre en forespørgsel (query). Forøgelse af OLEDBTimeout er nyttig hvis SQL Serveren er overbelastet.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM \OLEDBTimeout
30 sekunder Læs mere...
 
Læs mere...
ASP.NET
 
ExtendedTimeout
Værdien for ExtendedTimeout angiver hvor lang tid ASP.NET
har til at håndtere importopgaver, såsom import at tilretninger eller data. Forøgelse af ExtendedTimeout er nyttig hvis man vil importere mange data i MS CRM. Værdien til ExtendedTimeout skal være længere end den tid det tager at importere dataene.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM \ExtendedTimeout
1000000 millisekunder Læs mere...
 
Læs mere...
executionTimeout Værdien angiver hvor lang tid ASP.NET har til at gennemføre en forespørgsel, før forespørgslen annulleres/lukkes. Ofte ændrer man værdien som et led i at forøge størrelsen af filer som man tillader at importere.
 
web.config - <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/>
110 sekunder Læs mere...

Læs mere...
maxRequestLength Værdien angiver den maksimale størrelsen på filer man tillader uploadet til MS CRM. I MS CRM 2011 kan værdien standard indstilles til maksimalt 32.768 KB.
 
web.config - <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/>
4.096 KB Læs mere...

Læs mere...
Sandbox Plugins Plugins som kører i Sandbox-mode er standard sat til at skulle eksekvere på maksimalt 2 minutter. De 2 minutter kan, i nogle tilfælde være for lidt, især hvis en plugin eksekverer endre plugins. 2 minutter Læs mere...

 

Begrænsninger

Timeout  Beskrivelse Standardværdi  
Link-entity limit Angiver den øvre grænse for links/referencer.

Kan indstilles med QueryLinkEntityLimit
10  Læs mere...
Filter Limit Angiver den øvre grænse for antal elementer i filtre. 2097 per <filter> element Læs mere...
Fetch Aggregate Limit Angiver den øvre grænse for poster, som kan aggregeres.
 
Kan indstilles med UpdateAdvancedSettingsRequest
50.000 poster Læs mere...
Query Result Limit Med MS CRM 4.0 og 2011 er der en standard grænse for antal elementer, som kan hentes, når man foretager forskellige typer web service-kald til MS CRM.
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \MSCRM\TurnOffFetchThrottling
5.000 poster Læs mere...
Infinite Loop Detector Infinite Loop Detector er en mekanisme som sikrer mid uendelige løkker, som f.eks. kan forårsages af arbejdsprocesser (workflows).
 
Værdien MessageProcessorMaximumDepth kan forøges i databasen.
8 processer Læs mere...
Duplicate Detection Rules Værdien angiver hvor mange regler for dubletsøgninger man kan opsætte per entitet.
 
Værdien DupMaxPublishedRules kan forøges i databasen.
5 regler Læs mere...
 
Læs mere...
Excel Export Værdien angiver hvor mange poster der maksimalt bliver eksporteret til Excel.
 
Værdien MaxRecordsForExportToExcel kan forøges i databasen.
10.000 poster Læs mere...

Læs mere...
Managed Solutions (Administrerede Løsninger) Der er følgende begrænsninger til Administrerede (Managed) Løsninger (Solutions):
 • Man kan ikke ændre Udgiveren (Publisher) hvis man deler en opdateret version af Løsningen, som man tidligere har implementeret ved brug af en anden Udgiver (Publisher).
 • Man kan ikke starte Overvågning (Auditing) ved at implementere en Administreret (Managed) Løsning (Solutions).
 • Man kan ikke angive hvilket Dashboard, der skal vises som standard.
 • Man kan ikke angive hvilke visninger (View), der skal benyttes som standard indenfor forskellige entiteter.
   
Data Import Der er følgende begrænsninger ved import af data:
 • Størrelsen på en enkelt fil må maksimalt være 8 MB.
 • Størrelsen på en ZIP-fil, som kan indeholde flere filer til import, må maksimalt være 32 MB.
 • Størrelsen på den enkelte filer, i ZIP-filen, må maksimalt være 8 MB, da disse filer bliver udpakket på serveren, og derefter importeret.
   
Underformularer (Sub-Grid) Der er følgende begrænsninger ved brug af underformularer (sub-grids) på formularer:
 • De første 4 underformularer (Sub-grids) bliver udfyldt med data når formularen indlæses.
 • Hvis man ønsker at få data vist i mere end de første 4 underformularer, så skal dette gøres ved brug af scripts.
   
Outlook læserude (Outlook Reading Pane) Der er følgende begrænsninger omkring læseruder i Outlook:
 • Formularhændelser (såsom onLoad og onSave) forekommer ikke, og eventuel kode bliver derfor ikke afviklet.
 • Hvis man har oprettet forskellige formularer, til en entitet, vil kun den formular, der er angivet som standardformular (aktiveret fom fallback) vises.
 • Læseruden kan ikke vise IFrames, Underformularer eller Webressourcer.
   
OData begrænsning OData tillader maksimalt 50 poster der skal hentes per forespørgsel. begrænsningen kan ændres ved at indstille MaxResultsPerCollection. 50 poster Læs mere...

Inspiration til dette indlæg er hentet fra følgende indlæg: CRM 2011 Timeouts and Limits...

Bliv medlem af CRMUG DK

De regionale afdelinger i CRMUG giver mulighed for a mødes med andre medlemmer af CRMUG i dit lokalområde. Hermed får du mulighed for at mødes ansigt til ansigt og vidensdele med andre brugere af Microsoft Dynamics CRM i dit område.

Læs mere den Danske afdeling af CRMUG...

Om Henrik Jensen

Jeg har altid fingeren på pulsen når det drejer sig om Microsofts produkter & teknologier, og især når det handler om Microsoft Dynamics CRM.

Henrik Jensen

Jeg har arbejdet professionelt i IT-branchen mere end 25 års, deraf mere end 18 år med CRM-systemer, og samtidig indehaver af mere end 50 Microsoft-certificeringer.

Mobil: +45 20 300 300
E-mail: hj@easyconsult.dk

EASYConsult ApS

Læs mere...

Downloads, værktøjer, installation og JScript

Downloade komponenter til MS CRM:
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016

Liste over Opdateringspakker (Rollups):
    • Microsoft Dynamics CRM 4.0
    • Microsoft Dynamics CRM 2011
    • Microsoft Dynamics CRM 2013
    • Microsoft Dynamics CRM 2015
    • Microsoft Dynamics CRM 2016
    • Microsoft Dynamics 365

Ikoner:
    • Icons8

Krav og opsætninger til installation:
    • Krav og opsætninger MS CRM 2011
    • Krav og opsætninger MS CRM 2013
    • Krav og opsætninger MS CRM 2015
    • Krav og opsætninger MS CRM 2016
    • Krav og opsætninger Dynamics 365

JScript eksempelkode:
    • Javascript API-reference
    • Javascript eksempelkode

Diverse værktøjer:
    • Liste med værktøjer til MS CRM
    • Sysinternals
    • PowerShell og MS CRM 2011

Visual Studio, SSIS og Kingswaysoft
    • Visual Studio 2017
    • Dataværktøjer (SSIS) 2017
    • Kingswaysoft
    • SSIS Navnekonventioner

Månedsliste

Forbehold

Alt hvad du læser på denne blog er alene udtryk for mine egne holdninger og meninger, og kan ikke henføres til andet end som så.

De løsninger jeg fremstiller på denne blog er ikke nødvendigvis testet i et driftsmiljø. Hvis du gør brug af mine løsninger er det på eget ansvar.